Triggerpoint therapie – Myofasciaal Pijn Syndroom

Mijn adres is Hoge Larenseweg 42, Hilversum. Om direct een afspraak te maken kan je:
bellen 06 21 20 14 15, WhatsApp-pen of mailen naar rosalie@oerlogisch.nl
Je kan ook een afspraak maken via boek een voedingsadvies of massage

In 1930 was het triggerpoint al bekend. In deze tijd werd vastgesteld dat bij een diepere pijn, de plaats waar de pijn werd waargenomen, niet overeen kwam met de plaats waar de pijnstimulus werd toegediend. Maar wat betekent triggerpoint nu eigenlijk? Wat wil dit woord zeggen? De definitie zoals, ik deze heb geleerd bij MYOSopledingen, is als volgt:

“Een zelfonderhoudende, hyperprikkelbare plaats gelegen in een skeletspier of zijn geassocieerde fascie. Dit punt in de spier is pijnlijk bij compressie, houding, beweging en belasting. Het punt is geleden in een gespannen bandje, taut band. En kan leiden tot een karakteristieke uitstralende pijn én motorische én vegetatieve reacties in het lichaam.”

Het doel van de triggerpoint therapie is de pijn klachten verminderen door de punten volgens een protocol te behandelen. Deze therapie is zeer effectief en bij veel klachten toepasbaar.

Triggerpoint of Myofasciaal Pijn syndroom (MPS)

MPS is een verzamelnaam voor klachten van het bewegingsapparaat dat wordt gekenmerkt door myo-fasciale triggerpoints. Anders gezegd, iemand heeft last van zijn schouder door een triggerpoint in zijn arm. Vroeger dacht men dat een triggerpoint een soort erwt was met afvalstoffen die je dan stuk moest maken zodat de afvalstoffen vrij kwamen. Nu dankzij de elektronen microscoop weten we wel beter.

De rol van acetylcholine

Als je iets wil pakken gaat er een signaal vanuit de hersenen via het ruggenmerg naar de spieren. Dit vindt plaats in enkele fracties van seconden. Spiercontractie kan plaats vinden als acetylcholine, een neurotransmitter, vrijkomt in de synaps. Deze neurotransmitter brengt prikkels over die zorgen voor samentrekking van de spier, maar ook van bijvoorbeeld het maag/darm kanaal. Acetylcholine is opgebouwd uit azijnzuur en choline. Choline bevindt zich onder andere in eieren, mede daarom zijn eieren zo gezond. Als er te weinig acetylcholine is kan dit spierverslapping veroorzaken. Bij een triggerpoint is er een verhoogde afgifte van acetylcholine, hierdoor vindt er op microniveau spiercontractie plaats. Zonder dat je daarvoor een opdracht geeft via de hersenen en hierdoor ontstaat plaatselijk kramp.

Welke rol speelt het immuunsysteem

De plaatselijke kramp zorgt dat kleine haarvaatjes worden dichtgedrukt. De haarvaatjes zijn belangrijk omdat die de spiervezels van bloed en dus zuurstof voorzien. Als deze haarvaatjes dicht zitten zorgt dat voor een plaatselijk zuurstof te kort. Door het zuurstof te kort komt het immuunsysteem in actie en geeft ontstekingsstoffen af, een HIF reactie vindt plaats. HIF staat voor “hypoxy induced factor”. Deze reactie vindt plaats als er ergens en zuurstof te kort is. HIF zorgt dat het immuunsysteem de stoffen histamine, bradykinine, substance P en prostaglandine af geeft. Door het zuurstof te kort, wordt het weefsel om het triggerpoint zuurder.

Deze stoffen zorgen voor een plaatselijke ontsteking, de vaten worden verwijdt (roodheid) en er komt warmte vrij. Substance P, prostaglandine en bradykinine verzoorzaken de pijn. Als deze verkramping in een aantal spiervezels plaatsvindt, dan krijg je de strakke band (taut band). Pijn is bedoeld om een gedragsverandering te bewerkstelligen, het lichaam wil dat je rust neemt. Uitstralende pijn, die hoort bij een triggerpoint, betekent dat de plaats van de pijn niet overeenkomt met de pijnbron.

Verschillende soorten triggerpoints

Er zijn verschillende soorten triggerpoint. Namelijk:

  • actieve
  • latente
  • satelliet

Het actieve triggerpoint kenmerkt zich doordat het uiterst gevoelig is, klachten geeft en herkenbare uitstralende pijn heeft. Deze pijn voel je bij druk of bewegen, maar kan ook spontaan zijn. Een latent triggerpoint geeft nooit spontane pijn, alleen bij locale rek of druk. Hiermee is het een veel rustiger punt dan het actieve triggerpoint. Een latent triggerpoint kan wel spierstijfheid of spierzwakte geven. Dan tot slot het satelliet triggerpoint. Deze kan ontstaan als uitbreiding van een actief triggerpoint. Het ligt dan in de uitstralende pijn zone van het actieve triggerpoint.

Hoe ontstaan triggerpoints

Een triggerpoint ontstaat door een aantal met elkaar samenhangende factoren. Hierbij spelen stress en overbelasting een belangrijke rol. Als voorbeeld iemand die 10 jaar achter de computer zit en “ineens” een tennisarm heeft. Dat is natuurlijk wel vreemd. Het heeft altijd te maken met de energie verdeling in het lichaam. Stress zorgt voor activatie van het immuunsysteem, het immuunsysteem gebruikt veel energie en zo ontstaan dan triggerpoints. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een blessure of direct trauma. Hierbij speelt weer het immuunsysteem een rol, omdat bij een direct trauma ontstekingsstoffen vrij komen.

De behandeling van triggerpoints

triggerpoint

Eerst moeten de triggerpoints worden gevonden. Na een korte anamnese kom je erachter waar de pijn regio zit. Dan ga je op zoek naar de actieve triggerpoints door middel van drukken. Meestal worden ze gelokaliseerd binnen een strakke streng van spiervezels, taut band. Bij een actief punt hoort ook uitstralende pijn. Die kan je vinden door 10 tot 20 seconden op het gevonden punt te drukken. De cliënt kan aangeven waar de pijn heen gaat.

Stel iemand komt bij je met pijn in zijn kuiten. Maar als je doorvraagt blijkt dat de pijn eigenlijk uitstraalt vanuit de heup. Dan ga je eerst de kuiten behandelen, want bij een triggerpoint werkt het zo: last in, first out. Soms heeft iemand een hele lijn van triggerpoints, dan begin je niet met de behandeling bij de bron, maar bij het einde van de lijn.

Hoe gaat de triggerpoint therapie in zijn werk

Per triggerpoint wordt er gewerkt volgens een vast protocol van technieken.

  • een specifieke triggerpoint techniek, milking
  • compress and contract
  • manuele dwarse rekkingen zowel diep als oppervlakkig
  • deep tissue massage technieken, met de onderarm
  • rekken van de spieren

De behandeling van een triggerpoint is zeker niet zonder pijn, al zou de pijn niet hoger mogen zijn dan een 8 op de schaal van 1 tot 10. Wel is de behandeling zeer effectief en een mooie aanvulling op andere massage technieken.

Op deze pagina zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De informatie op deze pagina is informatief van aard en niet bedoeld als persoonlijk medisch advies. Oerlogisch kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor: direct of indirect geleden schade die het gevolg zou kunnen zijn van het toepassen van de informatie en/of het wel of niet aanbieden van bepaalde informatie.