Orthomoleculair therapeut – voedingsadvies

Een orthomoleculair therapeut zet voeding in als medicijn. Afhankelijk van de klacht geef ik voedingsadvies of een (sport)massage. Wil je een afspraak voor een orthomoleculair consult waarbij een voedingsadvies wordt gegeven? Klik dan hier. Wil je een heerlijke (sport)massage ? Dat kan via dezelfde afspraken module.

Orthomoleculair therapeut:

“Wat de vader van de ziekte ook is, de moeder is altijd verkeerde voeding”
Hippocrates (460-370 v. Chr., grondlegger reguliere geneeskunde)

Aan de moeder kunnen we wat doen. Of het nu gaat om een allergie of moeheid een deel van de oplossing ligt altijd in de voeding. Een deel van de oorzaak ligt doorgaans in de darmen.  Ik zal je uitleggen welke relatie er bestaat tussen verkeerde voeding en het ontstaan van de klacht. Daarbij gaan we samen op zoek naar de verstoring want daarin ligt de oplossing. Waardoor ben je ziek geworden? Welke biochemische processen spelen daarbij een rol? Welk werkingsmechanisme is verstoord? Wanneer we dat hebben vastgesteld maken we een plan van aanpak.

Van jou heb ik de wil nodig om samen met mij kritisch naar je voedingspatroon en leefstijl te kijken. Ook heb ik informatie nodig over de behandelingen die je al hebt gehad. Welke medicijnen je gebruikt en waar jij je goed bij voelt. Daarmee zullen we tot een oplossing komen waar jij je prettig bij voelt.

Hoe gaan we te werk?

Ten eerste gaan we samen op zoek naar de oorzaak van de klachten. Daarmee bepalen we in welke hoek de oplossing ligt. Zoals gezegd zoeken (en vinden) we de oplossing in jouw voeding- en bewegingspatroon. Een massage of essentiële olie kan daarbij ondersteunen. Samen bepalen we wat anders kan. Andere voeding en eventueel wat supplementen, anders bewegen of een fijne massage. Daardoor zal jij je beter voelen met meer energie. Zo simpel is het. We boeken niet van de ene dag op de andere resultaat, maar je wordt wel op een natuurlijke manier van jouw klachten verlost. Waarbij we niet aan symptoombestrijding doen, maar de klacht bij de bron aanpakken.

Wat komt erbij kijken?

Met voeding en beweging adviezen ga ik jou helpen. Indien nodig schrijf ik supplementen voor. Supplementen zijn een aanvulling op de voeding. Het is de bedoeling om alle goede stoffen uit de voeding te halen. Soms is het nodig om tijdelijk bepaalde stoffen in een hoge dosering te nemen. Dan volstaat voeding alleen niet. Daarbij wil niemand vier kilo vis per dag eten om genoeg omega 3 binnen te krijgen. Vandaar dat een supplement uitkomst kan bieden. In mijn bericht magnesium en visolie bij een chagerijnig kind kun je lezen hoe ik supplementen toepas in mijn gezin.

MBOG

“Maatschappij ter Bevordering van Orthomoleculaire Geneeskunde”. Dit is een beroepsvereniging voor orthomoleculair therapeuten die opkomt voor de belangen van artsen en therapeuten. Daarnaast geeft de MBOG patiënten voorlichting. Waarbij het lidmaatschap heeft als voordeel heeft voor de cliënt dat deze via de verzekering een deel van de kosten voor een behandeling kan declareren. Indien je hier meer over wilt weten, verwijs ik naar de website van de MBOG.